18 d’octubre 2006

Video ConfidencialCat

Deixo el documental sencer de confidencialCat separat en 6 parts. Les opinions respecte al mateix poden ser diverses i variades. "Pasen y vean..."

Primera Part

Segona Part

Tercera Part


Quarta Part


Cinquena Part


Sisena Part