26 d’abril 2006

Com configurar el router zyxel 650HW i 660HW per muntar servidors web i ftp

Pel que fa a la configuració habitual, hi ha un magnífic tutorial a adslayuda on s'expliquen tots els passos habituals.
Tot i així, en cas de tenir problemes i no poder accedir al nostre servidor des de l'exterior vaig descrobrir una magnífica comanda: "ip nat loopback on" que em va solucionar els problemes. Ja que cada vegada que es reinicia el router s'ha d'introduir la comanda, hi ha una solució, que consisteix en agregar aquesta comanda al fitxer d'inicialització del router d'aquesta manera:

If you want to keep the commands in memory in every reboot,
please enter it in autoexec.net file.

The procedure is as follows.
1. Please login to SMT menu by console or telnet.
2. Please enter 24.8 and issue CI command: "sys edit
autoexec.net".
3. You should follow these instructions to edit it.
q(uit) x(save & exit) i(nsert after) d(elete) r(eplace) n(ext)
4. After you save the new setting, you could use "sys edit
autoexec.net"
again to see if it's changed.