11 d’abril 2006

Programari lliure

Què és?

Perquè un programa sigui considerat lliure ha de garantir quatre llibertats fonamentals:
  • Llibertat per executar el programa sense cap restricció i amb qualsevol propòsit, e.x. No es pot limitar el nombre de màquines a on es pot executar el nostre programa.
  • Llibertat per modificar el programa i així poder adaptar-ho a les necessitats individuals o fins i tot aprendre d’ell. Perquè aquesta llibertat sigui efectiva és necessari tenir accés al codi font de l’aplicació.
  • Llibertat per redistribuir còpies gratuïtament o cobrant per elles.
  • Llibertat per distribuir versions modificades del programa original, de forma que tothom es pot beneficiar de les millores implementades.

Es important remarcar que els quatre punts representen llibertats, no obligacions.

[info extreta de gpltarragona.org]